شرکت تولیدی مبل کاجبا توجه به رویکرد جدید مبل کاج که تولید محصولات با قیمت بسیار مناسب و ارزان، متناسب با قدرت خرید مردم،در کنار تداوم استفاده از مواد اولیه مرغوب و درجه یک و رعایت تمامی استاندار های تولید و عرضه محصولات بود ، ما را بر آن داشت که با محدود کردن مدلها ، قیمت را به حداقل و کیفیت تولیدات را به حداکثر برسانیم.
شعار ما این است :
ما کیفیت را ارزان به شما هدیه میکنیم